Aquastatin Novest

Sredstvo za gašenje požara klasa: „A” (požari čvrstih materijala sa stvaranjem žara: drvo, tekstil, ugalj, biljne materije, plastika, slama, papir…) i „B” (požari tečnih i lako topljivih materija: benzin, benzol, ulja, masti, lakovi, smola, alkohol…)