6. Međunarodni simpozijum o rudarstvu i zaštiti životne sredine

U periodu od 21. do 24. juna održan je 6. Međunarodni simpozijumu o rudarstvu i zaštiti životne sredine u Vrdniku.

 

Kompanija Aquastatin je podržala ovaj događaj kao sponzor, na ovaj način se trudimo da podignemo svest o značaju zaštite životne sredine. Ovom prilikom smo predstavili našu delatnost, a firme iz oblasti rudarstva i energetike upoznali sa mogućnostima primene naših proizvoda u toj oblasti.

 

Novest je proizvod sa vrlo širokom upotrebom u prevenciji požara, blagovremenim tretiranjem površine koju želimo da zaštitimo. Zaštićena površina zadržava hemijsku zaštitu na duži period i čak, ukoliko se pristupi otvorenim plamenom ne može biti zapaljena. Ako je potrebno gašenje požara Novest je sredstvo koje brzo i potpuno onemogućava rasplamsavanje vatre. Novest je preparat koji ima široko preventivno dejstvo u industrijskim procesima, saobraćaju i građevinarstvu. Takođe, dugotrajni tinjajući procesi samozapaljenja uglja koji sprečavaju operativno funkcionisanje površinskih kopova uništavaju resurse uglja i izuzetno zagađuju životnu okolinu. Optimalnom aplikacijom preparata Novest na ključnim tačkama blokiraju se mogući procesi samozapaljenja uglja i omogućava se nesmetan rad na procesuiranju ugljenih kopova.

 

Condust je sredstvo koje trenutno obara sve vrste prašine i onemogućava njihovo ponovno raspršivanje, a njegova inovativnost se ogleda u tome što obara i nekvašljivu ugljenu prašinu. Na taj način je sprečeno razvejavanje toksičnih čestica, čime se postižu izuzetni efekti u zaštiti životne sredine i prevenciji incidenata u rudarskom i građevinskom sektoru.

 

Zadovoljni smo dobrim odzivom i odličnom reakcijom budućih korisnika naših proizvoda.